ADVERTISEMENT

SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE

Predviđeno 2.119 mjesta za upis na postdiplomske specijalističke studije

Vrijeme objave:
15.09.2021 12:56h

Foto: Dnevne

Na Univerzitetu Crne Gore (UCG) za upis na postdiplomske specijalističke samofinansirajuće studije predviđeno je 2.119 mjesta, odlučio je Senat UCG-a.

"Od navedenog broja za Arhitektonski fakultet predviđena su mjesta za 25 studenata, na Biotehničkom fakultetu 60, Ekonomskom 100, Elektotehničkom 300, Fakultetu političkih nauka 150, Pomorskom fakultetu Kotor 90, Građevinskom 178, Mašinskom 40, Metalurško-tehnološkom 105, Fakultetu za turizam i hotelijerstvo 150, Pravnom 180, Filozofskom 120, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje 50, Medicinskom fakultetu 70, Prirodno-matematičkom 215 i Filološkom 245, dok su na Fakultetu dramskih umjetnosti i Muzičkoj akademiji predviđena 17, odnosno 24 mjesta", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje u saopštenju, prilikom predlaganja broja studenata, Senat se rukovodio brojem koji je u skladu sa licencom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, kao i standardima kvaliteta nastave, procjenama broja studenata koji će upisati specijalističke studije, te materijalnom osnovom za realizaciju pojedinačnog studijskog programa.

"Dostavljeni prijedlozi su opravdani sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori, prostornih i kadrovskih kapaciteta organizacionih jedinica, te iskazanog interesovanja studenata za upis", dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će Predlog Senata biti dostavljen na dalje razmatranje Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore, koji će donijeti odluku o prijedlogu broja studenata za upis na specijalističke studije i visini školarine, a o čemu će konačnu odluku donijeti Vlada Crne Gore, u postupku davanja saglasnosti na raspisivanje Konkursa.

 

Poslednji komentari (0)

Svi komentari

ADVERTISEMENT